برام هیچ حسی شبیه تو نیست

کد ۷۸

عاشقانه

وقتی هستی خوبِ خوبم

کد ۸۱

عاشقانه

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

کد ۶

عاشقانه

گل‌های ریز صورتی روی بالشم

کد ۴۱

عاشقانه

و جمع الشمس و القمر

کد ۵۱۴

تصویر سازی , مذهبی

انسانم آرزوست

کد ۱۲۱

تصویر سازی

دلم می‌خواهدت ...

کد ۱۱۹

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

ماندالاهای رنگی

کد ۵۱۳

تصویر سازی

جوجه طلایی

کد ۵۱۱

تصویر سازی

شازده کوچولو

کد ۵۰۸

تصویر سازی

جزوه‌نویسی

کد ۱۲۰

تصویر سازی , عاشقانه

خونه‌های رنگی

کد ۵۰۶

تصویر سازی

شهرنگ

کد ۵۰۵

تصویر سازی

ماندالای قرمز و مشکی

کد ۵۰۴

تصویر سازی

ماندالای سبز و قرمز

کد ۵۰۲

تصویر سازی

دورِ گردون

کد ۵۰۱

تصویر سازی

شبی که می‌گذرد با تو بی‌کران خوشتر

کد ۸

عاشقانه

اینکه دلتنگ توام اقرار می‌خواهد مگر؟

کد ۳

دوستانه , عاشقانه

دوستان من کجا هستند؟

کد ۱۱۰

دوستانه

جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۱۰۸

عاشقانه

تو خوبی و این همه‌ی اعتراف‌هاست

کد ۱۰۶

عاشقانه

اهل دوست داشتن

کد ۱۰۳

تصویر سازی , عاشقانه

اتاق کوچک من از هوای دوست پر است

کد ۹۱

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

منو بشنو از دور دلم می‌خواهدت

کد ۸۸

تصویر سازی , عاشقانه