شهرنگ

کد ۵۰۵

تصویر سازی

ماندالای قرمز و مشکی

کد ۵۰۴

تصویر سازی

ماندالای سبز و قرمز

کد ۵۰۲

تصویر سازی

دورِ گردون

کد ۵۰۱

تصویر سازی

شبی که می‌گذرد با تو بی‌کران خوشتر

کد ۸

عاشقانه

اینکه دلتنگ توام اقرار می‌خواهد مگر؟

کد ۳

دوستانه , عاشقانه

دوستان من کجا هستند؟

کد ۱۱۰

دوستانه

جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۱۰۸

عاشقانه

تو خوبی و این همه‌ی اعتراف‌هاست

کد ۱۰۶

عاشقانه

اهل دوست داشتن

کد ۱۰۳

تصویر سازی , عاشقانه

اتاق کوچک من از هوای دوست پر است

کد ۹۱

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

منو بشنو از دور دلم می‌خواهدت

کد ۸۸

تصویر سازی , عاشقانه

سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۸۷

تصویر سازی , عاشقانه

منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت

کد ۷۵

عاشقانه

بیمار خنده‌های توام(۲)

کد ۷۲

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

تو رو تا یادمه از دور، از همین پنجره دیدم

کد ۶۸

مذهبی

با روضه حسین(ع) نفس تازه می‌کنم

کد ۶۷

مذهبی

ما گل عشق را می‌کاویم

کد ۶۶

عاشقانه

بیا که سیر شدم بی تو از جهان ای دوست

کد ۵۹

دوستانه , عاشقانه

خوشبختی یعنی اینکه ...

کد ۵۳

عاشقانه

من آن توام ...

کد ۵۱

تصویر سازی , عاشقانه

گم شود از دو جهان نام سفر

کد ۴۶

دوستانه

مرا کیفیت چشم تو کافیست

کد ۴۵

عاشقانه

چندیست که سردم شده دور از دم گرمت

کد ۳۶

عاشقانه