دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

کد ۸۰

اجتماعی

حال من خوب است اما ...

کد ۴۴

عاشقانه

از حدِ «دوست دارَمَت» اعداد عاجزند

کد ۱۷

عاشقانه

چای داغی که دلم بود

کد ۱۹

عاشقانه

عشق تو می‌گردد دوچندان زیر باران

کد ۲۳

عاشقانه

سال نو یعنی تو

کد ۱۱۲

عاشقانه

هزار جهد بکردم که یار من باشی

کد ۵۶

عاشقانه

اوست نشسته در نظر

کد ۳۲

دوستانه , عاشقانه

سکوتم از رضایت نیس

کد ۴۷

اجتماعی , دوستانه

بی تو تهران چیست؟

کد ۶۹

عاشقانه

دوست می‌دارَمَت به بانگ بلند

کد ۱۰۲

عاشقانه

مرا هزار امید است و هر هزار تویی(۲)

کد ۱۰۴

عاشقانه

برام هیچ حسی شبیه تو نیست

کد ۷۸

عاشقانه

وقتی هستی خوبِ خوبم

کد ۸۱

عاشقانه

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

کد ۶

عاشقانه

گل‌های ریز صورتی روی بالشم

کد ۴۱

عاشقانه

و جمع الشمس و القمر

کد ۵۱۴

تصویر سازی , مذهبی

انسانم آرزوست

کد ۱۲۱

تصویر سازی

دلم می‌خواهدت ...

کد ۱۱۹

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

ماندالاهای رنگی

کد ۵۱۳

تصویر سازی

جوجه طلایی

کد ۵۱۱

تصویر سازی

شازده کوچولو

کد ۵۰۸

تصویر سازی

جزوه‌نویسی

کد ۱۲۰

تصویر سازی , عاشقانه

خونه‌های رنگی

کد ۵۰۶

تصویر سازی