این نیز بگذرد

کد ۸۶

اجتماعی

دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۸۹

اجتماعی , دوستانه

هشدار! که آرامش ما را نخراشی

کد ۹۲

اجتماعی

خوب بود این مَردُم، دانه‌های دلشان پیدا بود

کد ۹۹

تصویر سازی , اجتماعی

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

کد ۱۱۵

اجتماعی

سرِ بی دوست چون باشد به بالین

کد ۳۹

دوستانه , عاشقانه

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

کد ۲۸

عاشقانه

من به اشغال تو درآمده‌ام

کد ۲۵

عاشقانه

بهترم!

کد ۲۴

اجتماعی

با عشق ممکن است تمام محال‌ها

کد ۲۱

عاشقانه

صدا کن مرا صدای تو خوب است

کد ۹

دوستانه , عاشقانه

چتر نمی‌خواهد این هوا

کد ۷

عاشقانه

دربند و آزادی

کد ۴

عاشقانه

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد

کد ۹۰

تصویر سازی , عاشقانه

خاک بر سر کن غم ایام را

کد ۴۹

تصویر سازی , عاشقانه

از آغاز عالم تو را دوست دارم

کد ۳۷

عاشقانه

بوی بهار می‌شنوم از صدای تو

کد ۱۰۵

دوستانه , عاشقانه

ماهی و دریا

کد ۵۰۳

تصویر سازی

دوست دارم زندگی رو

کد ۱۱۴

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

مرغ باغ ملکوت

کد ۱۱۳

اجتماعی

دل به کف غصه نباید سپرد

کد ۱۱۱

اجتماعی , دوستانه

بی تو به سر نمی‌شود

کد ۱۰۰

دوستانه , عاشقانه

هواخواه توام جانا

کد ۸۵

تصویر سازی , عاشقانه

ماه و ماهی

کد ۸۳

تصویر سازی , عاشقانه