نادر از هند نبرد، آنچه تو بردی ز دلم

کد ۹۷

تصویر سازی , عاشقانه

امشب از خوابِ خوش گریزانم

کد ۹۸

تصویر سازی , عاشقانه

ساعتا رو به عقب برگردون

کد ۴۲

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

زِ یاد دوست شیرینتر چه کار است

کد ۴۳

دوستانه

لبخند تو خلاصه‌ی خوبی‌هاست

کد ۴۸

دوستانه , عاشقانه

کجای جهانی ؟!

کد ۵۲

دوستانه , عاشقانه

زندگی همین امروزه

کد ۶۱

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

مرا ببوس و بهارانم کن

کد ۶۲

عاشقانه

نوار خالی کاست

کد ۶۴

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

من ز فکر تو به خود نیز نمی‌پردازم

کد ۷۱

عاشقانه

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ست

کد ۷۷

عاشقانه

یه روز می‌فهمی از چشمام

کد ۸۲

عاشقانه

این نیز بگذرد

کد ۸۶

اجتماعی

دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۸۹

اجتماعی , دوستانه

هشدار! که آرامش ما را نخراشی

کد ۹۲

اجتماعی

خوب بود این مَردُم، دانه‌های دلشان پیدا بود

کد ۹۹

تصویر سازی , اجتماعی

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

کد ۱۱۵

اجتماعی

سرِ بی دوست چون باشد به بالین

کد ۳۹

دوستانه , عاشقانه

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

کد ۲۸

عاشقانه

من به اشغال تو درآمده‌ام

کد ۲۵

عاشقانه

بهترم!

کد ۲۴

اجتماعی

با عشق ممکن است تمام محال‌ها

کد ۲۱

عاشقانه

صدا کن مرا صدای تو خوب است

کد ۹

دوستانه , عاشقانه

چتر نمی‌خواهد این هوا

کد ۷

عاشقانه