و چای دغدغه عاشقانه خوبی‌ست

کد ۸۴

عاشقانه

از دیده مرو که می‌رود نور

کد ۱۰۱

دوستانه , عاشقانه

نیست نشان زندگی، تا نرسد نشان تو

کد ۱۰۷

عاشقانه

از آخر مجلس شهدا را چیدند

کد ۹۳

مذهبی

شمعدونی

کد ۹۴

تصویر سازی , عاشقانه

دوست ما را و همه نعمتِ فردوس شما را

کد ۹۵

دوستانه

تو نیم دیگر من نیستی، تمامِ منی

کد ۹۶

عاشقانه

نادر از هند نبرد، آنچه تو بردی ز دلم

کد ۹۷

تصویر سازی , عاشقانه

امشب از خوابِ خوش گریزانم

کد ۹۸

تصویر سازی , عاشقانه

ساعتا رو به عقب برگردون

کد ۴۲

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

زِ یاد دوست شیرینتر چه کار است

کد ۴۳

دوستانه

لبخند تو خلاصه‌ی خوبی‌هاست

کد ۴۸

دوستانه , عاشقانه

کجای جهانی ؟!

کد ۵۲

دوستانه , عاشقانه

زندگی همین امروزه

کد ۶۱

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

مرا ببوس و بهارانم کن

کد ۶۲

عاشقانه

نوار خالی کاست

کد ۶۴

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

من ز فکر تو به خود نیز نمی‌پردازم

کد ۷۱

عاشقانه

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ست

کد ۷۷

عاشقانه

یه روز می‌فهمی از چشمام

کد ۸۲

عاشقانه

این نیز بگذرد

کد ۸۶

اجتماعی

دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۸۹

اجتماعی , دوستانه

هشدار! که آرامش ما را نخراشی

کد ۹۲

اجتماعی

خوب بود این مَردُم، دانه‌های دلشان پیدا بود

کد ۹۹

تصویر سازی , اجتماعی

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

کد ۱۱۵

اجتماعی