فقط یکمی چای!

کد ۱۵۱

اجتماعی , دوستانه

خورشید آرزوی منی

کد ۱۴۹

عاشقانه

بوسیدمت

کد ۱۴۸

عاشقانه

منمشتعلعشقعلیمچهکنم

کد ۱۴۷

مذهبی

چه آرزوها ...

کد ۱۴۶

اجتماعی

یادته؟

کد ۱۴۵

عاشقانه

بال‌های خیال

کد ۱۴۴

عاشقانه

رنگین کمانِ حروف

کد ۱۴۳

متفرقه

stuDYING

کد ۵۰۷

متفرقه

چنین خوب چرایی؟

کد ۱۲۷

عاشقانه

در دلم بنشسته‌ای بیرون میا

کد ۱۲۸

عاشقانه

ای عشق همه بهانه از توست

کد ۵۸

عاشقانه

تو در منی ...

کد ۱۱۸

عاشقانه

پرنده‌ها

کد ۵۱۰

متفرقه

بی تو

کد ۱۳۷

اشعار محلی , تصویر سازی

خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

کد ۱۲۶

عاشقانه

یلدا به پای زلف نگارم نمی‌رسد

کد ۱۲۲

عاشقانه

تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۰

عاشقانه

به غیر از عشق با چیزی موافق نیست

کد ۱۱۶

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

هم‌صحبتِ تنهایی

کد ۱۴۲

اجتماعی , دوستانه

صدای سخن عشق

کد ۱۴۱

عاشقانه

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

کد ۱۴۰

عاشقانه

تو را من چشم در راهم

کد ۱۳۹

دوستانه , عاشقانه

گلونی

کد ۱۳۶

اشعار محلی , تصویر سازی