شادی یعنی

کد ۱۲۴

دوستانه , عاشقانه

انسانم آرزوست ۲

کد ۱۲۵

اجتماعی

کاشی گل و مرغ

کد ۵۱۵

متفرقه

کاشی سعدیه

کد ۵۰۹

متفرقه

سبیل‌های طرحدار

کد ۵۱۲

متفرقه

پرنده‌ها

کد ۵۱۰

متفرقه

به هوای حرم کرب و بلا محتاجم

کد ۶۳

مذهبی

یلدا به پای زلف نگارم نمی‌رسد

کد ۱۲۲

عاشقانه

آشوبم آرامشم تویی

کد ۱۲۳

مذهبی

ما را کبوترانه وفادار کرده است

کد ۱۱۷

تصویر سازی , مذهبی

ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟

کد ۱۰۹

عاشقانه

وقتی نمی‌بوسی مرا با قرص می‌خوابم

کد ۱

عاشقانه

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

دوستانه , عاشقانه

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می‌برد

کد ۵

عاشقانه

حضرت فیل

کد ۱۰

عاشقانه

اگر دست من بود

کد ۱۲

اجتماعی

هزااار نامه

کد ۱۳

عاشقانه

رفتنت رفتن جان است

کد ۱۴

عاشقانه

همه‌ی این جهان پیاده‌رو است

کد ۱۵

عاشقانه

یک کار فقط روسری‌ات دارد

کد ۱۶

عاشقانه

ما را همه شب نمی‌برد خواب

کد ۲۰

اجتماعی , عاشقانه

شراب با تو حلال است

کد ۲۲

دوستانه , عاشقانه

بگو شب بخوابه من بیدارم!

کد ۲۷

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

کد ۳۳

عاشقانه