کاشی گل و مرغ

کد ۵۱۵

متفرقه

کاشی سعدیه

کد ۵۰۹

متفرقه

شادی یعنی

کد ۱۲۴

دوستانه , عاشقانه

پرنده‌ها

کد ۵۱۰

متفرقه

چنین خوب چرایی؟

کد ۱۲۷

عاشقانه

خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

کد ۱۲۶

عاشقانه

در دلم بنشسته‌ای بیرون میا

کد ۱۲۸

عاشقانه

تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۰

عاشقانه

stuDYING

کد ۵۰۷

متفرقه

با تو در نهایتم من

کد ۱۲۹

عاشقانه

انسانم آرزوست ۲

کد ۱۲۵

اجتماعی

سبیل‌های طرحدار

کد ۵۱۲

متفرقه

به هوای حرم کرب و بلا محتاجم

کد ۶۳

مذهبی

یلدا به پای زلف نگارم نمی‌رسد

کد ۱۲۲

عاشقانه

آشوبم آرامشم تویی

کد ۱۲۳

مذهبی

ما را کبوترانه وفادار کرده است

کد ۱۱۷

تصویر سازی , مذهبی

ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟

کد ۱۰۹

عاشقانه

وقتی نمی‌بوسی مرا با قرص می‌خوابم

کد ۱

عاشقانه

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

دوستانه , عاشقانه

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می‌برد

کد ۵

عاشقانه

حضرت فیل

کد ۱۰

عاشقانه

اگر دست من بود

کد ۱۲

اجتماعی

هزااار نامه

کد ۱۳

عاشقانه

رفتنت رفتن جان است

کد ۱۴

عاشقانه