یک نفس با ما نشستی

کد ۱۵۰

عاشقانه

فقط یکمی چای!

کد ۱۵۱

اجتماعی , دوستانه

خورشید آرزوی منی

کد ۱۴۹

عاشقانه

بوسیدمت

کد ۱۴۸

عاشقانه

منمشتعلعشقعلیمچهکنم

کد ۱۴۷

مذهبی

چه آرزوها ...

کد ۱۴۶

اجتماعی

یادته؟

کد ۱۴۵

عاشقانه

بال‌های خیال

کد ۱۴۴

عاشقانه

رنگین کمانِ حروف

کد ۱۴۳

متفرقه

کاشی سعدیه

کد ۵۰۹

متفرقه

stuDYING

کد ۵۰۷

متفرقه

کاشی گل و مرغ

کد ۵۱۵

متفرقه

شادی یعنی

کد ۱۲۴

دوستانه , عاشقانه

چنین خوب چرایی؟

کد ۱۲۷

عاشقانه

در دلم بنشسته‌ای بیرون میا

کد ۱۲۸

عاشقانه

شادی‌های دخترونه

کد ۵۱۶

متفرقه

بوی بهار می‌شنوم از صدای تو (۲)

کد ۱۳۸

دوستانه , عاشقانه

ای عشق همه بهانه از توست

کد ۵۸

عاشقانه

تو در منی ...

کد ۱۱۸

عاشقانه

پرنده‌ها

کد ۵۱۰

متفرقه

سبیل‌های طرحدار

کد ۵۱۲

متفرقه

بی تو

کد ۱۳۷

اشعار محلی , تصویر سازی

خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

کد ۱۲۶

عاشقانه

یلدا به پای زلف نگارم نمی‌رسد

کد ۱۲۲

عاشقانه