شادی یعنی

کد ۱۲۴

دوستانه , عاشقانه

بوی بهار می‌شنوم از صدای تو (۲)

کد ۱۳۸

دوستانه , عاشقانه

یک نفس با ما نشستی

کد ۱۵۰

عاشقانه

خورشید آرزوی منی

کد ۱۴۹

عاشقانه

بوسیدمت

کد ۱۴۸

عاشقانه

یادته؟

کد ۱۴۵

عاشقانه

بال‌های خیال

کد ۱۴۴

عاشقانه

چنین خوب چرایی؟

کد ۱۲۷

عاشقانه

در دلم بنشسته‌ای بیرون میا

کد ۱۲۸

عاشقانه

ای عشق همه بهانه از توست

کد ۵۸

عاشقانه

تو در منی ...

کد ۱۱۸

عاشقانه

خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

کد ۱۲۶

عاشقانه

یلدا به پای زلف نگارم نمی‌رسد

کد ۱۲۲

عاشقانه

تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۰

عاشقانه

به غیر از عشق با چیزی موافق نیست

کد ۱۱۶

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

صدای سخن عشق

کد ۱۴۱

عاشقانه

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

کد ۱۴۰

عاشقانه

تو را من چشم در راهم

کد ۱۳۹

دوستانه , عاشقانه

با تو در نهایتم من

کد ۱۲۹

عاشقانه

ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟

کد ۱۰۹

عاشقانه

وقتی نمی‌بوسی مرا با قرص می‌خوابم

کد ۱

عاشقانه

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

دوستانه , عاشقانه

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می‌برد

کد ۵

عاشقانه

حضرت فیل

کد ۱۰

عاشقانه