شادی یعنی

کد ۱۲۴

دوستانه , عاشقانه

بوی بهار می‌شنوم از صدای تو (۲)

کد ۱۳۸

دوستانه , عاشقانه

فقط یکمی چای!

کد ۱۵۱

اجتماعی , دوستانه

به غیر از عشق با چیزی موافق نیست

کد ۱۱۶

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

هم‌صحبتِ تنهایی

کد ۱۴۲

اجتماعی , دوستانه

تو را من چشم در راهم

کد ۱۳۹

دوستانه , عاشقانه

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

دوستانه , عاشقانه

شراب با تو حلال است

کد ۲۲

دوستانه , عاشقانه

بگو شب بخوابه من بیدارم!

کد ۲۷

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

اهواز بی حضورِ تو

کد ۳۱

دوستانه , عاشقانه

شعر اگر می‌شد ...

کد ۲۹

دوستانه , عاشقانه

قصه‌های دست گرم دوست

کد ۳۵

اجتماعی , دوستانه

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

کد ۳۸

دوستانه , عاشقانه

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۵۴

دوستانه , عاشقانه

با اینکه دردمندم، دلم میخواد بخندم

کد ۷۹

اجتماعی , دوستانه

از دیده مرو که می‌رود نور

کد ۱۰۱

دوستانه , عاشقانه

دوست ما را و همه نعمتِ فردوس شما را

کد ۹۵

دوستانه

ساعتا رو به عقب برگردون

کد ۴۲

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

زِ یاد دوست شیرینتر چه کار است

کد ۴۳

دوستانه

لبخند تو خلاصه‌ی خوبی‌هاست

کد ۴۸

دوستانه , عاشقانه

کجای جهانی ؟!

کد ۵۲

دوستانه , عاشقانه

زندگی همین امروزه

کد ۶۱

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

نوار خالی کاست

کد ۶۴

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۸۹

اجتماعی , دوستانه