ما را کبوترانه وفادار کرده است

کد ۱۱۷

تصویر سازی , مذهبی

می‌خواهمت ...

کد ۵۰

تصویر سازی , عاشقانه

درمانم تویی بس

کد ۶۵

تصویر سازی , عاشقانه

آنکه بی‌باده کند جان مرا مست کجاست؟

کد ۷۳

تصویر سازی , عاشقانه

ایمان من در حلقه‌ی هندسه‌ی اندام توست

کد ۷۴

تصویر سازی , عاشقانه

شمعدونی

کد ۹۴

تصویر سازی , عاشقانه

نادر از هند نبرد، آنچه تو بردی ز دلم

کد ۹۷

تصویر سازی , عاشقانه

امشب از خوابِ خوش گریزانم

کد ۹۸

تصویر سازی , عاشقانه

خوب بود این مَردُم، دانه‌های دلشان پیدا بود

کد ۹۹

تصویر سازی , اجتماعی

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد

کد ۹۰

تصویر سازی , عاشقانه

خاک بر سر کن غم ایام را

کد ۴۹

تصویر سازی , عاشقانه

ماهی و دریا

کد ۵۰۳

تصویر سازی

هواخواه توام جانا

کد ۸۵

تصویر سازی , عاشقانه

ماه و ماهی

کد ۸۳

تصویر سازی , عاشقانه

و جمع الشمس و القمر

کد ۵۱۴

تصویر سازی , مذهبی

انسانم آرزوست

کد ۱۲۱

تصویر سازی

دلم می‌خواهدت ...

کد ۱۱۹

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

ماندالاهای رنگی

کد ۵۱۳

تصویر سازی

جوجه طلایی

کد ۵۱۱

تصویر سازی

شازده کوچولو

کد ۵۰۸

تصویر سازی

جزوه‌نویسی

کد ۱۲۰

تصویر سازی , عاشقانه

خونه‌های رنگی

کد ۵۰۶

تصویر سازی

شهرنگ

کد ۵۰۵

تصویر سازی

ماندالای قرمز و مشکی

کد ۵۰۴

تصویر سازی