فقط یکمی چای!

کد ۱۵۱

اجتماعی , دوستانه

چه آرزوها ...

کد ۱۴۶

اجتماعی

به غیر از عشق با چیزی موافق نیست

کد ۱۱۶

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

هم‌صحبتِ تنهایی

کد ۱۴۲

اجتماعی , دوستانه

انسانم آرزوست ۲

کد ۱۲۵

اجتماعی

اگر دست من بود

کد ۱۲

اجتماعی

ما را همه شب نمی‌برد خواب

کد ۲۰

اجتماعی , عاشقانه

بگو شب بخوابه من بیدارم!

کد ۲۷

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

قصه‌های دست گرم دوست

کد ۳۵

اجتماعی , دوستانه

با اینکه دردمندم، دلم میخواد بخندم

کد ۷۹

اجتماعی , دوستانه

ساعتا رو به عقب برگردون

کد ۴۲

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

زندگی همین امروزه

کد ۶۱

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

نوار خالی کاست

کد ۶۴

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

این نیز بگذرد

کد ۸۶

اجتماعی

دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۸۹

اجتماعی , دوستانه

هشدار! که آرامش ما را نخراشی

کد ۹۲

اجتماعی

خوب بود این مَردُم، دانه‌های دلشان پیدا بود

کد ۹۹

تصویر سازی , اجتماعی

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

کد ۱۱۵

اجتماعی

بهترم!

کد ۲۴

اجتماعی

دوست دارم زندگی رو

کد ۱۱۴

اجتماعی , دوستانه , عاشقانه

مرغ باغ ملکوت

کد ۱۱۳

اجتماعی

دل به کف غصه نباید سپرد

کد ۱۱۱

اجتماعی , دوستانه

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

کد ۸۰

اجتماعی

سکوتم از رضایت نیس

کد ۴۷

اجتماعی , دوستانه