وقتی نمی‌بوسی مرا با قرص می‌خوابم

کد ۱

5000 تومان

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

5000 تومان

چتر نمی‌خواهد این هوا

کد ۷

5000 تومان

گاهی چنان بدم که مبادا ببینی‌ام

کد ۱۱

5000 تومان

همه‌ی این جهان پیاده‌رو است

کد ۱۵

5000 تومان

ما را همه شب نمی‌برد خواب

کد ۲۰

5000 تومان

من به اشغال تو درآمده‌ام

کد ۲۵

5000 تومان

بیمار خنده‌های توام بیشتر بخند

کد ۲۶

5000 تومان

اهواز بی حضورِ تو

کد ۳۱

5000 تومان

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

کد ۳۳

5000 تومان

قصه‌های دست گرم دوست

کد ۳۵

5000 تومان

سرِ بی دوست چون باشد به بالین

کد ۳۹

5000 تومان

حال من خوب است اما ...

کد ۴۴

5000 تومان

زندگی همین امروزه

کد ۶۱

5000 تومان

مرا ببوس و بهارانم کن

کد ۶۲

5000 تومان

به هوای حرم کرب و بلا محتاجم

کد ۶۳

5000 تومان

ما گل عشق را می‌کاویم

کد ۶۶

5000 تومان

با روضه حسین(ع) نفس تازه می‌کنم

کد ۶۷

5000 تومان

من ز فکر تو به خود نیز نمی‌پردازم

کد ۷۱

5000 تومان

بیمار خنده‌های توام(۲)

کد ۷۲

5000 تومان

با اینکه دردمندم، دلم میخواد بخندم

کد ۷۹

5000 تومان

یه روز می‌فهمی از چشمام

کد ۸۲

5000 تومان

این نیز بگذرد

کد ۸۶

5000 تومان

هشدار! که آرامش ما را نخراشی

کد ۹۲

5000 تومان