پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

کد ۶

37000 تومان

چتر نمی‌خواهد این هوا

کد ۷

37000 تومان

رفتنت رفتن جان است

کد ۱۴

37000 تومان

بیمار خنده‌های توام بیشتر بخند

کد ۲۶

37000 تومان

ما را همه شب نمی‌برد خواب

کد ۲۰

37000 تومان

از حدِ «دوست دارَمَت» اعداد عاجزند

کد ۱۷

37000 تومان

چای داغی که دلم بود

کد ۱۹

37000 تومان

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

کد ۳۴

37000 تومان

اوست نشسته در نظر

کد ۳۲

37000 تومان

اگر که مسئله‌ها عاشقانه حل بشود

کد ۳۰

37000 تومان

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

کد ۲۸

37000 تومان

حال من خوب است اما ...

کد ۴۴

37000 تومان

زِ یاد دوست شیرینتر چه کار است

کد ۴۳

37000 تومان

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

کد ۳۸

37000 تومان

هزار جهد بکردم که یار من باشی

کد ۵۶

37000 تومان

کجای جهانی ؟!

کد ۵۲

37000 تومان

لبخند تو خلاصه‌ی خوبی‌هاست

کد ۴۸

37000 تومان

خاک بر سر کن غم ایام را

کد ۴۹

37000 تومان

سکوتم از رضایت نیس

کد ۴۷

37000 تومان

درمانم تویی بس

کد ۶۵

37000 تومان

زندگی همین امروزه

کد ۶۱

37000 تومان

بیا که سیر شدم بی تو از جهان ای دوست

کد ۵۹

37000 تومان

ای عشق همه بهانه از توست

کد ۵۸

37000 تومان

من ز فکر تو به خود نیز نمی‌پردازم

کد ۷۱

37000 تومان