وقتی نمی‌بوسی مرا با قرص می‌خوابم

کد ۱

5000 تومان

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

5000 تومان

اینکه دلتنگ توام اقرار می‌خواهد مگر؟

کد ۳

5000 تومان

دربند و آزادی

کد ۴

5000 تومان

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می‌برد

کد ۵

5000 تومان

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

کد ۶

5000 تومان

چتر نمی‌خواهد این هوا

کد ۷

5000 تومان

شبی که می‌گذرد با تو بی‌کران خوشتر

کد ۸

5000 تومان

صدا کن مرا صدای تو خوب است

کد ۹

5000 تومان

حضرت فیل

کد ۱۰

5000 تومان

گاهی چنان بدم که مبادا ببینی‌ام

کد ۱۱

5000 تومان

اگر دست من بود

کد ۱۲

5000 تومان

هزااار نامه

کد ۱۳

5000 تومان

رفتنت رفتن جان است

کد ۱۴

5000 تومان

همه‌ی این جهان پیاده‌رو است

کد ۱۵

5000 تومان

یک کار فقط روسری‌ات دارد

کد ۱۶

5000 تومان

از حدِ «دوست دارَمَت» اعداد عاجزند

کد ۱۷

5000 تومان

مثل سیگار خطرناک‌ترین دودم باش

کد ۱۸

5000 تومان

چای داغی که دلم بود

کد ۱۹

5000 تومان

ما را همه شب نمی‌برد خواب

کد ۲۰

5000 تومان

با عشق ممکن است تمام محال‌ها

کد ۲۱

5000 تومان

شراب با تو حلال است

کد ۲۲

5000 تومان

عشق تو می‌گردد دوچندان زیر باران

کد ۲۳

5000 تومان

بهترم!

کد ۲۴

5000 تومان