همه‌ی این جهان پیاده‌رو است (کد طرح: ۱۵)
طراح : محمدسعید مرشد

غرق پاییزهای یک نفره ست 
همه ی ابرهای اطرافم 
رج به رج کنج آرزوهایم 
می نشینم خیال می بافم

سال ها بعد زندگی یعنی 
من و لبخندهای تکراری 
می شود میخکوب لبخندم 
همه ی قاب های دیواری

بشود انفرادی آغوشت 
وسط قصه هات بد باشم 
بازوان تو میله ی سلول 
کاش زندانی ابد باشم

سال ها بعد محض داشتنت 
قدر یک انقلاب سرسختم 
هیچ چیز از خدا نخواهم خواست 
تو که باشی همیشه خوشبختم

سال ها بعد عشق یعنی ما 
گریه ام نذر شانه های توست 
وقت باران اگر قدم بزنیم 
همه ی این جهان پیاده روست

سال ها بعد زیر چتر همیم 
زندگی در خیال یعنی این 
سال ها بعد مال من هستی 
آرزوی محال یعنی این ...  

حانیه دری

طرح های مشابه