زلف بر باد مده (کد طرح: ۱۵۹)
طراح : حسین دهلوی

طرح های مشابه