تیغ هجران (کد طرح: ۱۵۸)
طراح : حسین دهلوی

طرح های مشابه