از دیده مرو که می‌رود نور (کد طرح: ۱۰۱)
طراح : محمدسعید مرشد

از دیده مرو
که می‌رود نور

کمال خجندی

طرح های مشابه