شمعدونی (کد طرح: ۹۴)
طراح : زهرا ناصرخاکی

در خاک گلدان پیش گلهای جوانم
یك شاخه آواز قناری می‌نشانم‌

وقتی تو می‌آیی تمام پرده‌ها را
از سالهای سال دوری می‌تكانم‌

آوازه خوان دوره گردم‌، جای آواز
بگذار در وصف تو تصنیفی بخوانم‌

مثل گِرامی كهنه نُت می‌ریزم از خویش‌
خواب خوش دیوارها را می‌پرانم‌

عصرانه‌ی بی‌انتهای چای و لبخند
این بزم را تا آخر شب می‌كشانم‌

هر بار دارم چشم برمی‌دارم از تو
عكس تو می‌افتد درون استكانم‌

بعد از تو هرگز لب به آب و نان نه‌... بگذار
طعم لطیف بوسه باشد بر لبانم

مهدی فرجی

طرح های مشابه