نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد (کد طرح: ۹۰)
طراح : زهرا ناصرخاکی

می‌توانی كه فریبم بدهی با نظری
پنجه‌انداخته‌ای سوی شكار دگری

آه! دیوانه ی آن لحظه ی چشمان توام
كه پلنگانه به قربانی خود می‌نگری

آنچنان رد شو كه آشفته كنی موی مرا
ای كه آسوده دل از بیشه ی من می‌گذری

مرهمی‌بهتر از این نیست كه زخمم بزنی
عشق، آماده بكن خنجر برنده تری

هیمه بر هیمه‌ ی این آتش سوزنده بریز
تا از آن جنگل انبوه نماند اثری

نكند بوی تو را باد به هر جا ببرد
خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری

اعظم سعادتمند

طرح های مشابه