یه روز می‌فهمی از چشمام (کد طرح: ۸۲)
طراح : علی نیک‌خواه

دلیل اینکه آرومم ، امید لمس دست هاته
همین لبخند پنهانی ، کنار لحن گیراته 

دلیل اینکه تنهایی ، همین دستای تنهامه
همین دنیای تاریکم، همین تردید چشمامه

شبیه حس پژمردن ، دچار شک و بی رنگی 
من آرومم ، تو تنهایی ، حقیقت داره دلتنگی

هنوزم می‌شه عاشق شد ، هنوزم حال من خوبه
ببین دنیا پر از رنگه ، هنوزم عشق محبوبه

تو درگیری، نمی‌دونی ، چه رویایی به من دادی
اگه فکر می کنی سردم ، برو رد شو ، تو آزادی

نمی‌دونی چقد سخته ، تو پشت نبض دیواری
نمی‌دونم تو این روزا ، چه احساسی به من داری

شبیه حس پژمردن ، دچار شک و بی رنگی
من آرومم، تو تنهایی، حقیقت داره دلتنگی 

هنوزم می‌شه عاشق شد ، هنوزم حال من خوبه
ببین دنیا پر از رنگه ، هنوزم عشق محبوبه

نه اینکه سرد و مغرورم ، نه اینکه دور از احساسم
بذار دست دلم رو شه ، بذار رویا رو بشناسم

تموم شهر خوابیدن ، من از فکر تو بیدارم
یه روز می فهمی از چشمام ، چه احساسی به تو دارم

شبیه حس پژمردن ، دچار شک و بی‌رنگی
من آرومم ، تو تنهایی ، حقیقت داره دلتنگی

هنوزم می شه عاشق شد ، هنوزم حال من خوبه
ببین دنیا پر از رنگه ، هنوزم عشق محبوبه

زهرا عاملی
احسان 

طرح های مشابه