دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ (کد طرح: ۸۰)
طراح : علی نیک‌خواه

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

مولانا

طرح های مشابه