با اینکه دردمندم، دلم میخواد بخندم (کد طرح: ۷۹)
طراح : علی نیک‌خواه

اگه از دست همه خسته شدم
به تو که بدجوری وابسته شدم

به تو که نمیتونم راست نگم
به چشات هرچی دلم خواست نگم

توی دست تو اسیری خوبه
جونمو ازم بگیری خوبه

با اینکه کوه دردم با اینکه غم زیاده
همین که با تو باشم از سرمم زیاده

وقتی لبات بخندن چشات که شاد باشن
انگاری که تو دنیا نقل و نبات می پاشن

به دلم میگم که مغرور نشه
با تو باشه از دلت دور نشه

نون مجنونو که آجر کردم
من که دنیارو ازت پر کردم

کم نکن سایه‌تو از روی سرم
با تو که باشم از عالم به درم

با تو همیشه خوبم یه روز بی غروبم
با اینکه دردمندم دلم میخواد بخندم

امیر ارجینی
محسن چاوشی

طرح های مشابه