یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ست (کد طرح: ۷۷)
طراح : زهرا مودتی

با هر بهانه و هوسی عاشقت شده‌ست
فرقی نمی‌کند چه کسی عاشقت شده‌ست

چیزی ز ماه بودن تو کم نمی‌شود
گیرم که برکه‌ای، نفسی عاشقت شده‌ست

ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ست

پر می‌کشی و وای به حال پرنده‌ای 
کز پشت میله‌ی قفسی عاشقت شده‌ست

آیینه‌ای و آه که هرگز برای تو 
فرقی نمی‌کند چه کسی عاشقت شده‌ست

فاضل نظری

طرح های مشابه