مرا ببوس و بهارانم کن (کد طرح: ۶۲)
طراح : زهرا مودتی

دلم هواى شکفتن دارد
مرا ببوس 
و 
بهارانم کن

اسماعیل خویى

طرح های مشابه