زندگی همین امروزه (کد طرح: ۶۱)
طراح : علی نیک‌خواه

دیروز یه سوال ِ بی جوابه
دیروز توهم یه خوابه

دیروز تو قولتو شکستی
رو به روی اشتباه اون چشماتو بستی

باور کن زندگی همین امروزه
لحظه ای که تکرار نمیشه
فرصتی که هیچ وقت نداشتی

شاید تنها شانس تو
همین امروزه

امید اطهری‌نژاد

طرح های مشابه