بیا که سیر شدم بی تو از جهان ای دوست (کد طرح: ۵۹)
طراح : محمدسعید مرشد

بیا که سیر شدم
بی تو از جهان
ای دوست

هُمام تبریزی

طرح های مشابه