خوشبختی یعنی اینکه ... (کد طرح: ۵۳)
طراح : عرفان ابن الخیاط

اگه تو نبودی من دلمو میدادم به کی
اگه تو نبودی بگو من میشدم عاشق کی
خوشبختی یعنی اینکه تو دست تو دست من میذاری
دنیا رو بی تو نمیخوام بگو تو هم از دنیا بدون من بیزاری
بیا بهم بگو که تو مثل من حس من و داری و منو تنها نمیزاری
منو دوست داری همون جوری که دوست دارم
بیا خودت ببین که بی تو پرم از روزهای تکراری
و باز گریه و باز زاری
واسه هرکاری تو نباشی کم میارم

علی بحرینی

طرح های مشابه