من آن توام ... (کد طرح: ۵۱)
طراح : سحر خردمند

یارب تو مرا به نفس طناز مده
با هر چه به جز تست مرا ساز مده

من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مده

مولانا

طرح های مشابه