به جنگ هر کسی میرم ... (کد طرح: ۴۰)
طراح : محمدسعید مرشد

هواتو از سرم بیرون نکردم
تو تنها حسرت من رو زمینی
یه چیزاییو تا عاشق نباشی
نه میتونی بفهمی نه ببینی

تو رو دارم تمام ِ عمر حتی
اگه هرچی رو که دارم بگیرن
همه دنیامو راحت میدم اما
خدامو که نمیزارم بگیرن

به عشقت تا ته ِ دنیا
به جنگ ِ هرکسی میرم
چه تقدیری از این بهتر
که از عشقت میمیرم

تو تا وقتی کنار ِ من بمونی
خدا از پیش ِ من جایی نمیره
من این حال ِ خوش.و حتی یه لحظه‌م
نمیزارم کسی از ما بگیره

به عشقت تا ته ِ دنیا
به جنگ ِ هرکسی میرم
چه تقدیری از این بهتر
که از عشقت میمیرم

روزبه بمانی

طرح های مشابه